Okategoriserade

Anmäl dig till vår mediabank!

Nu söker vi dig givare eller sökande som kan tänka dig ingå i vår mediabank! Inför julen får vi ofta förfrågningar från Tv, tidningar och radio som önskar intervjua människor som antingen sökt hjälp eller varit med och hjälpt barnfamiljer. Din berättelse och dina erfarenheter är ovärderliga för oss i kampen mot ekonomisk och social utsatthet bland barn i Sverige.
Att anmäla sig till mediabanken betyder att vi kan komma att kontakta dig vid behov men du kan givetvis tacka nej om det just då inte känns som det passar.