Anmälan till medieombudsmannen

P4 Väst har under en veckas tid drivit en ensidig kampanj mot Giving People med missvisande rubriker och inslag.

Onsdagen den 1/12 2021 ledde deras inslag till att flera andra medier publicerade grovt felaktiga påståenden om att vi använt 96% av våra intäkter till löner. Ett påstående som kom att orsaka dödshot mot oss i personalen, våra anhöriga och även våra barn. Under onsdagskvällen resulterade dessa påståenden även i att smällare kastades mot mitt hus där jag bor ensam med mina två barn. P4 Väst dementerade senare att deras rapportering skulle legat till grund för dessa kraftigt missvisande rubriker. Efter att ha skickat andra medier vårt uttalande och årsredovisningar ändrades rubrikerna men de hann ligga uppe hela dagen fram till sen kväll och orsakade organisationen, anställda och mig oerhört stor skada. I dagsläget bor mina barn på en annan ort till följd och skolan är inkopplad för eventuell krishantering.

Trots att P4 Väst kände till hoten och också påtalade dessa på sin hemsida valde de att publicera mitt namn och en ansiktsbild av mig den 2/12. Först efter att jag mailade ansvarig utgivare och vädjade till honom att ta ned bilden på mig pga hot och hat plockades den bort. Något som de senare i mail till mig försökte använda mot mig för att kunna kräva en intervju. De tyckte de varit snälla som plockat ned bilden på min begäran. Vi har under flera veckor innan första inslaget svarat på alla P4 Västs frågor mailledes och varit totalt transparenta. Men med tanke på skadan de orsakat har jag valt att ge andra medier intervjuer så som SVT och GP som efterfrågat det, men valt att inte göra intervjuer med P4 Väst då jag efter inslagen inte har något förtroende för P4 Väst.

Under den gångna veckan har flertalet felaktiga rubriker och texter lagts ut. Bland annat finns en rubrik från 7/12 att vi fortsätter be om pengar trots att vi stoppade insamlingar efter reportaget 1/12.

P4 väst använder en rubrik där man påstår att Skatteverket säger att alldeles för lite har delats ut. Läser man sedan vidare framgår att skatteverket enbart uttalat sig generellt.

Man använder sig av uttrycket “bakvägen” för att förmedla hur man fått tag i våra årsredovisningar. Trots att vi självmant skickade dessa till P4 Väst under deras pågående granskning samt att vi själva publicerade våra årsredovisningar innan de gjorde det.

P4 Väst påstår att jag sagt att att reglerna kring fullföljd och skattefrågor är komplexa. Vad jag skrev som svar till honom var att FRÅGORNA kring fullföljd och skatteregler är komplexa och bad honom kontakta vår revisor för att få svar på att vi är godkända och uppfyller kraven.

Under reportaget “Så gjorde vi vår granskning” hävdar P4 Väst att 100% av allt som säljs i vår webbshop har lovats att gå till direkt ändamål så som matkassar, skor, julklapp etc. Vi var väldigt tydliga i kommunikationen med P4 Väst att ett flertal produkter hade tydlig info och såldes till förmån för verksamhetsstöd vid behov.

Vidare förekom det missvisande texter som gjorde våra företagssponsorer mycket upprörda. Då dessa texter P4 Väst gick ut med insinuerade att företagsdonationer som öronmärkts till specifika ändamål inte använts till ändamålet. Vidare insinuerades det att företagens pengar skulle flyttats som överskott till Giving People Barnstiftelse. Detta trots att P4 Väst fått tydlig information om att företagens öronmärkta bidrag står kvar i föreningen tills att utdelningen är ändamålsenligt slutförd. Vid förfrågan kan företag alltid be oss om att redovisa att medlen delats ut och hur mycket som eventuellt finns kvar. Vi har pga detta förlorat en enorm del av våra sponsorer och lidit ekonomiskt stor skada till följd.

När skadan nu är skedd, för organisationen, för mig, min personal privat och för våra hjälpsökande kommer den vändning vi hela tiden påtalat. Att vi är en förmedlingsorganisation som främst arbetar med direkthjälp via givare och mottagare. En förmedling som vi aldrig kan tillgodoräkna oss i vår ekonomi och redovisning men som är organisationens absoluta huvudfokus och det är i den förmedlingen vi har de största administrativa kostnaderna.

Jag upplever starkt att det P4 Väst utsätter oss för inte är en opartisk granskning. Snarare bedrivs detta som en aggressiv kampanj för att medvetet sabotera vårt varumärke och skada oss som privatpersoner. Rubriker och texter vrängs medvetet till för att kunna missförstås och misstolkas av läsare och lyssnare samtidigt som ingen helhetsbild ges från den information vi gett och medverkat till. Jag har inget förtroende för att P4 Väst har avsikt att vilja ge sina lyssnare och läsare en korrekt beskrivning. Och tyvärr är resultatet att jag som person och min organisation förlorat mycket förtroende bland våra givare och sponsorer. Den skada P4 Väst orsakat mig som person upplever jag som förödande för mig och mina barn.

På grund av pressetiska regler och det jag ovan åberopat vill jag härmed anmäla P4 Väst mot brott mot god publicistisk sed.

  • Att ge korrekta nyheter
  • Att bemöta kritik mot etiken och sakuppgifter
  • Respektera den personliga integriteten
  • Vara varsam med bilder så att de inte vilseleder
  • Vara objektiv och lyfta fram flera åsikter
  • Vara försiktig med att publicera namn

Tack för din tid.