Giving Peoples årsredovisning 2022

I vår årsredovisning för verksamhetsåret 2022 har vi samlat förvaltningsberättelse samt vår balans och resultaträkning.
I förvaltningsberättelsen kan du läsa om verksamheten, framtida utveckling samt väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret.
 
Dokumentet i sin helhet visar hur vi jobbar för att nå vår vision med att motverka ekonomisk utsatthet och barnfattigdom i Sverige.
 
keyboard_arrow_up