Frågor & svar

Giving People

Vad betyder det att ni är en förmedlingsverksamhet?

Grundtanken med Giving People är att vi förmedlar hjälp mellan givare och mottagare. Det innebär att vi tar emot ansökningar från hjälpsökande och kopplar samman med givare som har något att ge av vad som behövs. Vanligast är att givare och mottagare bor i varandras närområde.

Det personliga mötet är enormt viktigt för både givare och mottagare. Den personliga kontakten, ett omtänksamt SMS, en kopp kaffe och några vänliga ord har vi lärt oss betyder lika mycket som matkassen gör för våra utsatta familjer.

Som organisation är vi unika då den största bidragsdelen sker via givare som utan ersättning överlämnar hjälp till de hjälpsökande. Det finns få hjälporganisationer som har detta personliga möte mellan givare och mottagare som bidragsdel.

Den hjälp som ges av givare är en blandning av att givare skänker mat från sina gårdar, sina odlingar eller eget skafferi. Men också att det inhandlas en matkasse när man själv handlar och överlämnar den till den behövande familjen. Givare kan också skänka presentkort på matbutik så att sökande handlar själv.

Gällande kläder och skor så värnar vi och våra givare om möjligheten till återbruk och att därmed skänka vidare till behövande barn.

I de ärenden kompletterande hjälp behövs, skänker vi ändamålsenliga presentkort direkt till den hjälpsökande familjen. Dessa presentkort inhandlas av de medel som inkommit från t.ex. Swish, företagsgivare eller andra gåvor.

Vad innebär det att vara en ideell förening?

Ideell förening är en föreningsform där föreningen skall ha ett ideellt (allmännyttigt) ändamål, bedriva ideell verksamhet eller båda delar.
Ideella föreningar består oftast av både avlönad personal och volontärer.
Gemensam nämnare för både avlönad och oavlönad personal är det brinnande engagemanget och viljan att göra skillnad för utsatta barn i Sverige.

Giving Peoples allmännyttiga ändamål är att leverera akut hjälp i form av mat och andra förnödenheter till barnfamiljer över hela Sverige.

Hur får familjerna hjälp?

Alla som söker till oss och får en godkänd ansökan får hjälp, via:
♥  givare på Facebook
♥  givare via vår app
♥  direkt från vår organisation

Hjälpen direkt från organisationen skänks i form av ändamålsenliga presentkort. Presentkort inköpta för medel som inkommit via Swish, insamlingar eller andra gåvor från givare, privata såväl som företag.

Hur används insamlade medel parallellt med de givare som sökes via sociala medier?

Grundtanken med Giving People är att vi ska förmedla hjälp mellan givare och mottagare. Detta gör vi via våra digitala plattformar.

Vanligast är att givare och mottagare bor i varandras närområde och det är då det personliga mötet uppstår. Det personliga mötet/kontakten är enormt viktigt för både givare och mottagare.

I de ärenden kompletterande hjälp behövs, skänker vi ändamålsenliga presentkort direkt till den hjälpsökande familjen. Dessa presentkort inhandlas av de medel som inkommit från t.ex. Swish, företagsgivare eller andra gåvor.

Får alla som som söker hjälp hos er, den hjälp som önskas?

Alla ansökningar som uppfyller våra kriterier beviljas.
Dock garanterar vi aldrig att vi kan hjälpa till med allt i ansökan. Vi kommer i första hand förmedla hjälp till det som är mest akut.

Hur bekostas era administrativa kostnader?

Löner och de administrativa kostnader vi har (tex IT-system) betalas av det vi kallar verksamhetsstöd och består i huvudsak av bidrag från sponsorer.

Varför har ni inte 90 konto i Giving People?

Vi anser inte att det behövs, eftersom det årligen sker en djupgående granskning av revisionsbyrån KPMG.

Givare

Hur går det till att hjälpa?

Du kan hjälpa till många olika sätt.

Det vanligaste och enklaste sättet att göra skillnad är att bli givare hos oss. Som givare skänker man mat, kläder eller andra förnödenheter till barnfamiljer i ekonomiskt utsatta situationer.
Gällande kläder och skor uppskattar vi ett hållbart tänk kring återbruk och värnar om möjligheten till att skänka vidare det man har hemma.

Du blir givare genom att anmäla din hjälp via ett inlägg på Facebook eller i vår app när du ser en familj som söker det du har att erbjuda.

Vi fungerar som förmedlare och kontaktar dig med familjens uppgifter. Du tar själv kontakt med familjen och bestämmer tid för överlämning etc.

I vår app Giving People, kan du dessutom på söksidan aktivera att du får “pushnotiser” när en familj i din närhet behöver hjälp.

Några andra exempel på hur du via oss kan stötta utsatta barnfamiljer är:

♥  Ge månadsgåva via autogiro
♥  Skicka bidrag via Swish
♥  Donera via gåvobutiken
♥  Skänk ett bidrag via bankgiro

Hur hjälper jag en familj om jag inte bor i närheten?

Vill du hjälpa en specifik familj på annan ort kan du göra detta på flera olika sätt, till exempel:

♥  Skicka kläder/skor via post* direkt till familjen.
♥  Beställa plagg/skor/underkläder/mat via webben med leverans direkt till familjen.
♥  Skicka digitala eller fysiska ändamålsenliga presentkort direkt till familjen. (Vi rekommenderar digitalt presentkort om du stöttar med presentkort på distans, då får familjen din hjälp direkt.)

*Du står själv för frakten om du skickar paket/presentkort via post.

Matkasse - vad behöver ingå?

Önskan om stöttning med matkasse är vanligt bland våra sökande. Passande innehåll i den önskade matkassen kan variera beroende på barnens ålder, allergier samt barnens tycke och smak. Vi skriver alltid i ärendet om vi har fått till oss att det finns allergier eller specialkost.

Det man kan tänka på är att matkassen gärna får innehålla något till frukost, lunch och middag till några dagar. Även frukt och mellanmål till barnen är högt uppskattat.

Vi rekommenderar dig som givare att kontakta den sökande via SMS och fråga efter en önskelista på vad barnen tycker om att äta och vad som är mest akut just nu. Sen är det du som givare som själv väljer vad du har möjlighet att stötta med. Du handlar de varor som känns okej för dig att skänka och för den summan som du är beredd att stötta familjen med. Alla bidrag är uppskattade och gör skillnad!

Varför får jag inte swisha till familjerna när det är akut?

Många familjer som söker via oss har försörjningsstöd, och där räknas swish som en inkomst. Därmed minskar deras ersättning nästa månad med samma belopp som de fått swishat till sig, vilket gör att de får det ännu tuffare nästa månad och riskerar att hamna i en ond spiral istället för en tillfällig svacka.

Giving People skänker dessutom aldrig kontanta pengar till familjer, utan hjälper då istället genom ändamålsenliga presentkort. Detta är för att säkerställa att alla bidrag gynnar barnen. Familjerna redovisar kvitto till Giving People då vissa typer av köp inte tillåts, exempelvis alkohol, tobak, lotter, kaffe och energidryck.

Hur stor del av min gåva går till ändamålet?

Alla gåvor går till Giving Peoples arbete med att hjälpa barnfamiljer runt om i Sverige. Den hjälp som går ut direkt till familjerna ges i form av ett ändamålsenligt presentkort på det barnet behöver.

Alla gåvor som inte delats ut till familjer under ett år, finns kvar för att delas ut nästkommande år eller om vi har ett stort överskott av insamlade medel överförs de vid årsbokslutet till Giving People Barnstiftelse. Med stiftelsens hjälp når vi ut till organisationer som arbetar med samma ändamålsenliga stöd till barn.

Hur kontrollerar ni så att familjerna verkligen är i behov av hjälp?

Vi gör flera olika kontroller av våra familjer där vi undersöker att deras situation är sådan som de beskriver och att de behöver hjälpen. När familjerna har svarat på alla våra frågor och vi har fått den information vi behöver godkänns familjerna för hjälp. Vi följer också upp, under ansökans gång, att familjen följer våra regler och riktlinjer.

Hur kan folk ha det så här illa i Sverige - får de inte hjälp av socialen?

Många av våra sökande har hamnat i en tillfällig akut situation. Denna målgrupp uppfyller sällan socialtjänstens kriterier för att få hjälp. De har någon form av sysselsättning, bostad och kanske äger de en bil. Vårt mål är att ingen ska behöva sälja sin egendom, t.ex. en bil som behövs för att kunna ta sig till arbete, för att kunna lösa en akut situation. Genom våra insatser kan vi förebygga att barnfamiljen hamnar i en skuldfälla. Att ta SMS-lån eller skjuta upp räkningar medför tyvärr att risken ökar att man hamnar i en mer långvarig ekonomisk utsatthet. Vårt mål är att snabbt och enkelt lösa en tillfällig kris men också att arbeta förebyggande så inte familjer hamnar i långsiktiga skuldfällor.

Vi har även sökande som fått beviljat försörjningsstöd/ekonomiskt bidrag från socialtjänsten. Dessa bidrag skall täcka upp hushållets regelbundna utgifter per månad, vissa månader täcker detta bidrag inte alltid upp vad en barnfamilj behöver till just deras vardag.

Sökande

Hur går det till att söka hjälp hos er?

Du söker hjälp hos oss genom att fylla i ansökan här på vår hemsida. Vi kontrollerar sedan din ansökan och skickar eventuella följdfrågor till dig via mail innan vi går vidare med ditt ärende.

Vad kan jag söka hjälp med?

Giving People förmedlar hjälp med akuta förnödenheter som mat, hygienartiklar, skor och kläder till hemmaboende barn 0-17 år.

Gällande kläder och skor så värnar vi och våra givare återbruk och därmed är det oftast begagnat (i fint skick) som skänks vidare till dig.

Till jul kan du även söka hjälp med julmat och julklappar till dina barn.

Hur ofta kan jag söka hjälp hos er?

Du kan som mest ansöka, och få din ansökan godkänd för hjälp, fyra gånger under en ettårsperiod. Det måste ha gått minst 8 veckor från det att din förra ansökan avslutades innan du kan söka hjälp via oss igen. 

Utöver dessa maximalt fyra ansökningstillfällen kan du också söka hjälp inför jul. Julansökan öppnas oftast i början av oktober.

Jag vill vara anonym, går det?

Det går inte att vara anonym när man söker hos oss, du måste godkänna att givarna får dina kontaktuppgifter. Vi är en förmedlingsverksamhet som i första hand förmedlar hjälp via privatpersoner i din närhet som på plats kan överlämna hjälpen direkt till er. Din ansökan är självklart anonym utåt sett i våra social medier, men inte för givarna som önskar hjälpa dig.

Stiftelsen

Vad är Giving People Barnstiftelse och hur arbetar stiftelsen?

Giving People Barnstiftelse är en avkastningsstiftelse vars syfte är att bygga en långsiktig och stabil plattform för att stötta de mest utsatta barnen i Sverige. Din gåva kan därför komma att vara en fantastisk grund för att långsiktigt kunna möjliggöra hjälp till ännu fler barn. Vill du läsa mer om Giving Peoples Barnstiftelses arbete kan du göra det här: https://givingpeoplebarnstiftelse.se/.

På hemsidan kan du som organisation eller förening som uppfyller stiftelsens ändamål, att verka för ekonomiskt utsatta barn, göra en ansökan. Vi ser fram emot er ansökan och att vi tillsammans kan göra ännu mer för barnen som behöver det mest.

Varför har Giving People en stiftelse?

För att med överskottet från insamlingar i organisationen Giving People, skapa en varaktig plattform som kan stötta ekonomiskt och socialt utsatta barn i många generationer framöver.

Vår avsikt med stiftelsen är att nå ut med vår hjälp till ännu fler utsatta barn i Sverige.

Hur och när delas pengar ut från Giving People Barnstiftelse?

Avkastningen delas ut löpande. Man kan söka medel från stiftelsen under två tillfällen per år (maj och oktober). Ansökan görs via hemsidan.

Medel har även undantagsvis delat ut under andra tidpunkter på året, detta på grund av akuta behov.

Kan man få ta del av en redovisning för Giving People Barnstiftelse?

Den senaste årsredovisningen ligger på Giving People Barnstiftelse hemsida.

Hittade du inte svar på din fråga?

Kanske vill du veta mer om vårt arbete, vår styrelse, medlemskap eller vad du som privatperson eller företag kan bidra med?

Vi svarar gärna på dina frågor och du når oss på info@givingpeople.se