Verksamhetsberättelse

Ekonomi och redovisningar

Giving People är en ideell förening och bedriver inte näringsverksamhet med vinstsyfte.

Föreningens ändamål är enligt stadgarna att motverka ekonomisk utsatthet och barnfattigdom i Sverige.

Föreningen ska till uppfyllelse av detta ändamål bland annat förmedla mat, kläder och andra förnödenheter till behövande barnfamiljer.

Giving People får sina intäkter främst från företag, Fonder, Stiftelser och privata givare.

Alla gåvor går till Giving Peoples arbete med att hjälpa barnfamiljer runt om i Sverige.

Ett eventuellt överskott av insamlade medel vid årsbokslutet överförs till Giving People Barnstiftelse och delas med stiftelsens hjälp ut till organisationer och föreningar som arbetar med samma ändamålsenliga stöd till barn. Genom att stötta andra organisationer når Giving People ut till många fler barn inom målgruppen och fler barn får en chans till en tryggare uppväxt.

Giving Peoples Verksamhetsberättelse 2020

Giving People har under verksamhetsåret 2020 fokuserat mycket på arbetsmiljö, personalvård, effektivare ärendehantering och kommunikation i våra sociala medier. Verksamhetsåret 2019 tillsattes en utbildningsansvarig vilket medfört stora positiva effekter på de ideellas engagemang och övergripande kunskap även 2020.

Giving People har även under 2020 fortsatt arbetet med förbättringsutveckling inom fler områden av verksamheten med fokus på personalvård och arbetsmiljö. Ledningen har initierat fler träffar för personalen som sitter utspridda över landet. Målet har varit att känna en större samhörighet och det har varit väldigt lyckat. Ledningen har även infört måndagsmöten där all personal deltar och diskuterar den kommande veckans arbete. Ledningen har även infört att varje medarbetare skall ha två medarbetarsamtal under varje kalenderår. Dessa kommer ske i april samt i oktober.

Oktober 2020 anställdes ytterligare en person på heltid på vårt kontor i Göteborg. Personen ska ansvara för det dagliga arbetet med ärenden, utbildning, personalvård av det ideella teamet, samt packa ordrar och ansvara för gåvobutiken. Anställningen av ytterligare en person har varit enormt lyckad och gett organisationen och kontoret i Göteborg ökad stabilitet och varit väldigt uppskattat av både personal och de ideella administratörerna.

Under hösten 2020 påbörjades ett samarbete med Sigma för att ta fram en app. Appen har som avsikt att vara ett komplement för de givare som inte har Facebook. I appen ska man kunna följa alla aktiva ärenden och anmäla sig som givare. Appen är ett sponsrat samarbete och förhoppningen är att den kan lanseras under första kvartalet 2021.

Under 2020 genomfördes flera mycket lyckade kampanjer och insamlingar. Bland annat lanserade Giving People en produkt i Gåvobutiken med mycket lyckat resultat. Produkten är en “Kriskasse” och togs fram till följd av det ökade hjälpbehovet som uppstått på grund av covid-19 pandemin som drabbade Sverige 2020. Kriskassen avser att ge familjerna torrvaror att ha hemma vid ev sjukdom eller karantän. Några av de mest framgångsrika kampanjerna som genomfördes avsåg just kriskassen men även påskägg och sommaraktiviteter till alla barn under sommaren. När det gällde aktiviteter för barnen blev Giving Peoples arbete lite svårare än föregående år. Väldigt mycket aktiviteter för barn som biografer, lekland och temaparker har tvingats hålla stängt på grund av pandemin. Giving People erbjöd istället familjerna hjälp att ha en picknick och att kunna grilla men också hjälp med badkläder.

Under verksamhetsåret 2020 har Giving People mottagit flera fina stipendier och donationer.

Giving People mottog ekonomiska bidrag från bland annat Libero, Santa Maria, EQT, Nordic Nest, Linklaters, Bank of America, Amazon, Coca-Cola och WW ViktVäktarna.

CDON, Sovtex och Lekia skänkte uppskattade presentkort som Giving People kunde dela ut till de hjälpsökande familjerna.

Miss Mary, Peak Performance och Micki Leksaker är några av de företag som skänkt gåvor direkt till de hjälpsökande familjerna.

Samarbete genomfördes med ett stort antal företag såsom Hemmakväll, Ingka Centres samt hotell runt om i Sverige. Giving People har även mottagit ekonomiska bidrag från Gabrielssons stiftelse och FVBU för att möjliggöra att få ut fler akuta matkassar men även till julklappar och aktiviteter.

Julen 2020 hjälpte Giving People cirka 3356 familjer med julklappar och julmat. Tack vare en gemensam insats mellan personal och givare kunde julansökan hållas öppen mellan 1 oktober och hela vägen fram till julafton. Under julen 2020 genomfördes även ett flertal större samarbeten med köpcentrum, hotell och företag. Dessa var mycket lyckade samarbeten som bidrog till ökad synlighet och att många fler barn fick julklappar. Giving People stöttade även fryshuset i Malmö, Göteborg, Stockholm och Kalmar så att deras medlemmar fick julklappar.

Årsredovisningar lämnas ut på begäran, maila till ekonomi@givingpeople.se

keyboard_arrow_up